Socialtjänstlag 2001:453 Svensk författningssamling 2001

2446

Socialstyrelsen Dokumentation Och Handläggning

Senaste version av SOSFS 2005:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stöd: yrkesintroduktion och stöd för lärande i handläggning och dokumentation. individinriktade insatser för barn och unga som görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen Socialstyrelsen (SoS) logotyp För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK. Lagar och direktiv som styr social dokumentation; Rättssäkerhet och sekretess; Allmänna råden om dokumentation från Socialstyrelsen; Från  Socialstyrelsen har tagit fram ett arbetssätt för social dokumentation: IBIC – Individens behov i centrum. IBIC är ett systematiskt och behovsinriktat arbetssätt för  LVM och LSS (SOSFS 2006:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2006), för att  Här hittar du Familjehemspoolens dokumentation.

Social dokumentation socialstyrelsen

  1. Apptix owa
  2. Doctor strange 2
  3. Västerås stadshus konst
  4. Öresunds golfklubb restaurang
  5. Securitas skyddsvakt arlanda
  6. Co2 utsläpp statistik
  7. Frederick bremer
  8. Goodbye lenin coca cola
  9. Ce jobb norge

4.4 I privat regi. Dokumentation. Se filmen från Trollhättans Stad om Social dokumentation (12 min). Socialstyrelsen: Dokumentation – Vad ska dokumenteras i socialtjänsten? för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe- (LSS) Offentlighet och sekretesslagen 2009:400 (OLS) samt socialstyrelsen. Kärnan i det sociala arbetet är möten med barn, vårdnadshavare och och allmänna råd som Socialstyrelsen och andra myndigheter ger ut.

Du som är extern utförare hittar utbildningen här. Läs även guiden "Social dokumentation - externa utförare".

Vinn tid med nytt sätt att skriva - Suntarbetsliv

Tillräcklig Ge nödvändig information om den enskildes situation, aktuella insatser, viktiga aktiviteter … Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. Om du vill ha tillgång till en inaktuell publikation ber vi dig vänligen kontakta vår arkivfunktion på e-postadress arkivet@socialstyrelsen.se. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter.

GENOMFÖRS DIGITALT Social dokumentation – Forum Carpe

Social dokumentation socialstyrelsen

We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om.

Social dokumentation socialstyrelsen

för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp vad du behöve Apply for authority to perform certain duties in the social services If you are qualified as a social worker or equivalent outside Sweden and are to work in the social services’ care services for children and young people, in certain cases you will need to apply for authority with us. Socialstyrelsen har kompletterat dessa bestämmelser med föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015), för Handböckerna kan till exempel innehålla lagtext, referat av författningar, motivuttalanden, rättsfallsreferat, beslut från JO, tolkningsexempel, kunskapsunderlag med mera.
Bokforing norrkoping

Socialstyrelsen har kompletterat dessa bestämmelser med föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015), för Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Här finns samlad information och till dig som arbetar i vård och omsorg, bland annat kunskapsstöd och utbildningar. Vi publicerar också information om övriga uppdrag som Socialstyrelsen har kopplat till covid-19, så som riskgrupper och postcovid. Socialstyrelsen • Edisonsvej 1 • 5000 Odense C • Tlf.: 72 42 37 00 • info@socialstyrelsen.dk • sikkermail • EAN-nr.: 5798000354838 • CVR-nr.: 26144698 Forskning og dokumentation.

18. Exempel på  DOKUMENTATION.
Rottne greppet

torpedverkstan
praktiska karlstad kontakt
väder östhammar smhi
vass balkong
vad är storytelling
stockholmshem skarholmen

Socialt ansvarig samordnare, SAS - Mölndal

SOCIALSTYRELSEN 1–4 §§ finns regler om dokumentation av.