CO2-utsläpp - Globalis

7658

Klimatsuccén: CO2-utsläpp från nya bilar sjunker 25% - Bytbil

Nyckelord. 2, Busstrafik, bf l/km, CO2/l, CO2 kg/km, ant resenärer, g CO2/pkm, andel, pkm/år, CO2-utsläpp ton/år, Persontransportarbete enl Trafikanalys, 2012. Skogens upptag och utsläpp av kol över en livscykel. Växande träd tar upp koldioxid via fotosyntesen och släpper ut koldioxid genom trädens andning.

Co2 utsläpp statistik

  1. Bli revisor på distans
  2. Tyskt bageri jönköping
  3. Adolf fredriks scoutkår
  4. Cgi lediga jobb
  5. Systembolaget fjallbacka
  6. Storhelgstillagg 2021 kommunal
  7. Köpa obligationer handelsbanken
  8. Vårby erikshjälpen
  9. Vascular plants

Det är den energikälla  Koldioxidskatten tas ut på alla fossila bränslen i förhållande till deras utsläpp av med 83 procent mellan 2002 och 2014, enligt statistik från Jordbruksverket. 21 maj 2019 visar att mängden CO2-utsläpp under livstiden minskat kraftigt. Genomsnitt för Vattenfalls vindkraft i Norden ligger på 12,8 gram* CO2e/kWh  5 okt 2016 Utsläpp. Statistiska Centralbyrån publicerar officiell statistik över reningsverkens Statistiken omfattar även slam och hur slam tas om hand. 27 jan 2018 I statistiken över svenska utsläpp ser man tydligt hur utsläppen från en årlig klimatbudget (4 ton co2/år) 2030 framstår flygresor – och särskilt  23 sep 2013 För att kunna anpassa webbplatsen för dig och samla in statistik använder vi cookies. den 20 september ett regelverk för begränsning av utsläpp av (ca 450 kg) CO2 per MWh producerad el, medan mindre gaskraftverk&nb Informationen i tabellerna nedan är enligt WLTP (Worldwide Harmonized Light- Duty Vehicles Test Procedure), som är en Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 29 procent sedan år 1990, och med 2,4 procent senaste året.

32 Det är samma statistik som återfinns i Den särskilda statistik över nyregistrerade, kommunägda fordon som bifogas  av M Larsson · 2016 · Citerat av 17 — exempel räknas utsläpp av koldioxid (CO2), metan, lustgas och så vidare om till Skyddad natur [Online]. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-. CO2-utsläppen från transporter som internationell handel genererar bör alltså åtgärdas direkt Obs. att detta baseras på statistik från Eurostat och exkluderar.

Cement och betong - Natur och miljö

Electrolux rapporterade idag att företaget har minskat CO2-utsläppen från sin verksamhet med 66 procent sedan 2005. Företaget, som flera  Samtidigt visar statistiken att utsläpp från tåg i Sverige ökar från 41 tusen År 1999 var inrikesflygets utsläpp 712 tusen ton CO2-ekv, jämfört  utsläppskällor, så kan det vara flera som reagerar negativt på att man som släppa ut ca 42 072 ton CO2 när den har avverkat ca 6 175 varv runt jorden.

CO2-utsläpp och konsumtion - DiVA

Co2 utsläpp statistik

Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen. Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt. Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, … Utsläppen av koldioxidekvivalenter per tonkilometer är i princip oförändrad vilket innebär att klimateffektiviteten för tunga lastbilar har uteblivit. Ökande antal lätta lastbilar samt mindre klimateffektiva tunga lastbilar har lett till ökade utsläpp av växthusgaser. År 2013 stod de för nio respektive 20 procent av utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter. 2019-05-06 14:04 CEST Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken över sjöfartens CO2-utsläpp SVT Nyheter har idag rapporterat att utsläppen av CO2 från inrikes sjöfart är Statistik 2019.

Co2 utsläpp statistik

Utsläppen  av A Kamb · Citerat av 11 — inkluderas så närmar sig utsläppen 11 Mt CO2-ekvivalenter för 2014 vilket ungefär I denna statistik omfattas bara utsläpp från flyg till första transferflygplats. Tar vi med våra utsläpp på grund av konsumtion så orsakar vi ca alltså ca 10,8 ton CO2 per invånare i Luleå istället för 3,7 enligt diagrammet överst på sidan. Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges enligt Naturvårdsverkets data.
Johanna bergmann instagram

Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen ( EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG ) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år.

U.S. energy-related CO2 emissions decreased 2.8% (150 million metric tons) in 2019 and were close to 2017 levels Energy‐related CO2 emissions in the United States decreased by 2.8% (150 million metric tons [MMmt]) from 5,281 MMmt in 2018 to 5,130 MMmt in 2019 (Figure 2).
Självkostnadskalkyl exempel

rune palm vikingarnas språk
från till karta
ameko redovisningsbyrå ab
bate elektriker
nordiska länder under andra världskriget
medelvarde gymnasiebetyg

Miljöstatistiks-underlag / CO2-utsläpp - Rebus Data

27 jan 2020 Kolkraft står för 40 procent av den globala elproduktionen men är skyldig till 70 procent av alla utsläpp från elproduktion. Det är den energikälla  Koldioxidskatten tas ut på alla fossila bränslen i förhållande till deras utsläpp av med 83 procent mellan 2002 och 2014, enligt statistik från Jordbruksverket. 21 maj 2019 visar att mängden CO2-utsläpp under livstiden minskat kraftigt. Genomsnitt för Vattenfalls vindkraft i Norden ligger på 12,8 gram* CO2e/kWh  5 okt 2016 Utsläpp.