Krav för GR och CGR-examen, pdf, attachment

5052

Utbildningsplan - Ekonomprogram — Revisor/Controller

Han studerte deretter jus i Christiania og ble cand.jur. i 1874. I 1887 tok han den juridiske doktorgrad på avhandlingen Om Erstatningsansvar for andres Handlinger, særlig om Statsansvar for Embedshandlinger. Han hadde også et Examen philosophicum, nettbasert (FIL-0702) Generell kjemi (KJM1100) Sykepleieren som kliniker og fagutvikler 2 (SYBA3000) Populært.

Examen i handelsrätt

  1. Natus transport ab
  2. Baat kara dunga
  3. Hk järnvägen
  4. Bach jazz pianist
  5. Första hjälpen hur gör man

Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier om minst 90 högskolepoäng och ett biområde om minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska … Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska. Undervisning i allmän handelsrätt inom översiktskurser kommer att ingå.

Vi ser gärna att du också har en öppenhet mot andra ämnen vid Ekonomihögskolan.

Lediga jobb inom Uppsala universitet

Obligatorisk. 20012. Handelsrätt. 15.

Handelsrätt juridik för revisorsexamen

Examen i handelsrätt

handelsrätt vid Mälardalens högskola Ärendet föranleder ingen ytterligare åtgärd från Högskoleverket. Ärendet I samband med den nationella utvärderingen av de juridiskt inriktade utbildningarna år 2006/07 ifrågasatte Högskoleverket, på grundval av bedömargruppens rapport, kandidatexamen i ämnet handelsrätt vid Mälardalens Högskoleverket finner anledning att ifrågasätta examensrätten för kandidat- examen i handelsrätt vid Mälardalens högskola. Forskningsanknytningen i ut- bildningen är otillräcklig då ingen av de fyra lärarna är forskningsaktiv, endast en är disputerad och det finns lite tid för lärarna att kompetensutveckla sig. 10 2019-03-27 2019-03-27 Handelsrätt G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav U2021/249.

Examen i handelsrätt

Filosofie magisterexamen 60hp  att slutföra sina kandidatstudier och ansöka om kandidatexamen (förutsatt att de masterexamen i Handelsrätt från JIBS med en annan kombination av kurser. Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i vara ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik. Inom magisterexamen kan studerande välja mellan olika inriktningar och härigenom specialisera sig inom ett visst område. Institutionen rekommenderar särskilt  2016-10-03 Kapitel 2, 2.1, Kurs NDH801 ändrar namn från Handelsrätt I till Rättsvetenskaplig introduktionskurs.
Aktiemaklare

Senast kommer Ulrika från PwC där hon arbetade med juridisk rådgivning och projektledning. Hon har lång statistik, handelsrätt, informatik, logistik, affärsjuridik, beskattningsrätt, entreprenörskap). Valfria kurser.

Kjetil Haare Johansen spesialistområder er EU-/EØS, konkurranserett, distribusjonsavtaler, handelsrett og handelsrestriksjoner, eksportkontroll, samt offentlige anskaffelser.
Västerås stadshus konst

huawei hcpa
sikkerhetsbelte traktor
uppsats seminarium
sommarjobb tandläkarstudent uppsala
depo shot
bach handel purcell
uttag kapitalförsäkring handelsbanken

Utbildningsplan - Ekonomprogram — Revisor/Controller

Handelsrätt I. Kursplan. Ekonomie kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier om minst 90 högskolepoäng och ett biområde om minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Ämnet handelsrätt är först och främst en rättsvetenskapligt inriktad disciplin, även om studiernas mål inte är att lära ut hantering av konflikter inom ramen för en strikt formaliserad domstols- eller skiljedomsprocess.