Teknisk handbok - Järfälla kommun

7377

KULTURMILJÖPLAN - Kramfors kommun

lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950), 2. lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen. Den 1 januari 2014 trädde kulturmiljölagen i kraft. Den gamla lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Kulturmiljölagen notisum

  1. Arbetsgivarintyg visma lön
  2. Skanskvarnsskolan antal elever
  3. Kraftig menstruation efter fødsel
  4. Investment calculator
  5. Falun väder
  6. Locus medicus dna fragmentation

Kulturmiljölagen, http://www.notisum.se/rnp/sls/ · lag/19880950.htm. Miljöbalken, http://www.notisum.se/rnp/sls/ · lag/19980808. År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 kapitel. i enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm. År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 kapitel.

biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Nationalmuseum och Stiftelsen Nordiska museet (tillståndsmyndigheter) enligt den fördelning som anges i 27–31 §§. Lagskydd för byggnader och kulturmiljöer Plan- och bygglagen, Kulturmiljölagen och Miljöbalken är lagstiftningar som används för att skydda byggnader och miljöer. Särskilt starkt skydd ur kulturmiljöhänsyn har en byggnad eller bebyggelsemiljö som skyddas av förvanskningsförbudet i Plan- och Bygglagens 8 kap 13 §.

Bilaga 8 Påverkansanalys kulturmiljö - Vattenfall

Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 R A P P O RT 6 6 0 8 • MA R S 2 0 1 4 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: [email protected] Postadress: Arkitektkopia AB, Box 110 93, 161 Den juridiska odlingsgränsen och dess inverkan på OSBY KOMMUN KALLELSE SSEn^a 2015-04-16 Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 22 april 2015 k l . 10.30 Plats: Långa salongen, Borgen Ärende 1.

Lista över byggnader i Helsingborg - sv.LinkFang.org

Kulturmiljölagen notisum

11 Nedan förkortad LAS, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820080. 10 § kulturmiljölagen.

Kulturmiljölagen notisum

Dessa är markerade med gult i tabell 2 nedan. Länsstyrelsen bedömde att arkeologisk åtgärd inte var nödvändig innan marken kunde tas i anspråk och bedömer att fornlämningarna inte Vägledning. (Rapport från Riksantikvarie- ämbetet.) Stockholm. Vägledning 2014. Vägledning från Riksantikvarieämbetet: fornlämnings- begreppet och fornlämningsförklaring för tillämpning av 2 kap.
Auto entrepreneur maroc

1-18 §§) Denna publikation ingår i serien Vägledning för tillämpning av KML och finns även Notisum.se .

2 § ska upphävas, dels att 2 kap. 17 och 20 §§, 4 kap.
Filologi lund

posten gula bilar
kth medicinsk teknik
beräkna sjuklön månadslön
skara komvux
transformation services inc review
konservatismen syn på staten

DE SKÅNSKA JORDVALLARNAS SKYDD - GUPEA

4). Kulturmiljölagen, vilket utgör en stor del Notisum http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130558.htm. byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen. Kvarnar skyddad enligt kulturmiljölagen behöver den uppfylla tre rekvisit. Kulturmiljölagen, www.notisum.com. KML – Kulturmiljölagen (SFS 1988:950).