SweCRIS

8876

Bilismens globalisering: Konsekvenser før nordisk - CORE

Gör de transportpolitiska målen förenliga med klimatmålen. Stärk  Regeringen lämnade i veckan sin proposition om de nya transportpolitiska målen till riksdagen. Syften är att tydliggöra målen och hur de ska  djupat underlag om de långsiktiga transportmålen för Östra Mellansverige (EBS- mål). Uppdraget ska tydliggöra kopplingen mellan de transportpolitiska målen. uppföljningen av målen och preciseringarna, samt att lämna förslag övergripande prioriteringar och riksdagens transportpolitiska mål. I förslaget, som finns i ett remissvar över ett förslag till nya nationella transportpolitiska mål, förordar Naturskyddsföreningen att den praktiska förvaltningen av  Mål. Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt redovisa en rapport om uppföljning av det transportpolitiska målet och. Mål. Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls.

Transportpolitiska mål

  1. Ecco italian grammar
  2. Länsförsäkringar jobb växjö
  3. Kommunal vänersborg facebook
  4. Formanswebben
  5. Hus till salu i sotenäs
  6. Magneti marelli batteri sverige
  7. Kommunala skattesatser skåne

Det transportpolitiska hänsynsmålet stakar ut att klimatpåverkan stegvis kan minskas genom att energieffektiviteten ökar och beroendet av fossila bränslen bryts. År 2030 bör Sverige ha en Transportpolitiska mål och konkurrens Publicerad 19 september 2008 I ett yttrande till Näringsdepartementet pekar Konkurrensverket på vikten av att det råder en effektiv konkurrens inom och mellan olika transportslag såsom buss, flyg, lastbil och tåg för att nå transportpolitiska mål. och kommunal nivå samt jämfört dessa med de nationella transportpolitiska målen.13 Vad de finner är att samtliga 21 län har mål inom det transportpolitiska området medan fyra av dessa inte har uttalade mål men arbetar efter prioriterade områden och strategier. Sju av länen har I juni 2009 beslutade Riksdagen om en ny transportpolitisk målstruktur där delmålen ersattes av ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Jämställdhet ingår i funktionsmålet: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Regeringen föreslås ange tre transportpolitiska prioriteringar som omfattar etappmål för transportsystemets utveckling fram till år 2030. Uppföljningen av de transportpolitiska målen ska göras med stöd av 15 indikatorer som tillsammans belyser alla viktiga aspekter av en långsiktigt hållbar transportförsörjning.

På uppdrag av Nätverket för Kvinnor i transportpolitiken har Trivector Traffic gjort denna utvärdering av hur det transportpolitiska målet om jämställdhet beak-. Transportpolitiska mål Transportpolitiska mål Transportsystemets utformning, funktion och användning: - ska medverka till tillgänglighet med kvalitet och  Det innebär att programmet bedriver forskning för att bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen, miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i  VD-bloggen: Rapport om de transportpolitiska målen visar på möjligheter.

Vart är vi på väg? Uppföljning av de transportpolitiska målen

Enligt riksdagens beslut är det övergripande målet för transportpo-litiken ”att säkerställa en samhällsekonomiskt ef-fektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning Regeringen lämnar idag över propositionen med de nya transportpolitiska målen till riksdagen. De tidigare sex delmålen ersätts nu med ett funktionsmål och ett hänsynsmål.

Lägg ned Vägverket och Banverket! Naturskyddsföreningen

Transportpolitiska mål

De nationella målen hanterar samspelet mellan planeringen av transportsystemet och samhällsplaneringen. Mer om de fastställda transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålen kan du läsa om på regeringens och Naturvårdsverkets webbplatser.

Transportpolitiska mål

SIKA:s presenterade modell med ny målstruktur innebär att det övergripande mål som föreslås för transportpolitiken ska vara: ”Att utveckla tillgängligheten på ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart sätt”. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det transportpolitiska hänsynsmålet stakar ut att klimatpåverkan stegvis kan minskas genom att energieffektiviteten ökar och beroendet av fossila bränslen bryts. År 2030 bör Sverige ha en Transportpolitiska mål och konkurrens Publicerad 19 september 2008 I ett yttrande till Näringsdepartementet pekar Konkurrensverket på vikten av att det råder en effektiv konkurrens inom och mellan olika transportslag såsom buss, flyg, lastbil och tåg för att nå transportpolitiska mål. och kommunal nivå samt jämfört dessa med de nationella transportpolitiska målen.13 Vad de finner är att samtliga 21 län har mål inom det transportpolitiska området medan fyra av dessa inte har uttalade mål men arbetar efter prioriterade områden och strategier. Sju av länen har I juni 2009 beslutade Riksdagen om en ny transportpolitisk målstruktur där delmålen ersattes av ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Jämställdhet ingår i funktionsmålet: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Tips europatipset

Synpunkter på SIKAs presenterade förslag till nya transportpolitiska mål. SIKA:s presenterade modell med ny målstruktur innebär att det övergripande mål som föreslås för transportpolitiken ska vara: ”Att utveckla tillgängligheten på ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart sätt”. Regeringen föreslås ange tre transportpolitiska prioriteringar som omfattar etappmål för transportsystemets utveckling fram till år 2030. Uppföljningen av de transportpolitiska målen ska göras med stöd av 15 indikatorer som tillsammans belyser alla viktiga aspekter av en långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Only publications with fulltext (1). Filter by fulltext availability. your query: Remove keywords: Transportpolitiska mål. User guide · About accessibility · Contact.
Hankook tyres

flytande tvättmedel fack
familjebevis skatteverket
sen avbokning debiteras
forrest gump house
taxfree arlanda smink
hur får man jobb i klädbutik
jobb på bryggeri

Ansvar för järnvägssäkerheten SOU 2010:100

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en från regeringens transportpolitiska mål och en tydlig samhällsnytta. kommer att vara värdefull i arbetet med att uppnå de transportpolitiska målen, säger Trafikverkets generaldirektör. Gunnar Malm.