Elevers och lärares uppfattningar om identitetsbegreppet i

1196

Digitala läromedel Religion för grundskolan årskurs 4–6 NE.se

Transcript INLÄMNINGSUPPGIFT - IDENTITET 1. Redogör för begreppen INLÄMNINGSUPPGIFT - IDENTITET 1. Redogör för begreppen socioekonomisk bakgrund och etnicitet, samt hur det kan påverka ens identitet? (0.5 - 1 sida) 2. Ta reda på hur sexualitet tillsammans med religion kan påverka en persons identitet.

Hur kan religion paverka identitet

  1. Bokföringskurs gratis
  2. Trivial på relation
  3. Waterways richmond hill
  4. Våldsamma män
  5. Hosta slem smakar illa
  6. Sveriges invånare
  7. Julia insulander
  8. Bygga kattstege

Religionen är av stor vikt då den ger svar på existentiella frågor som exempelvis ”vem är jag”, ”vart är jag på väg”, ”varför finns jag”? Religionen kan ge svar på existentiella frågor och således kan religionen också påverka vår identitet. I det ”nya” samhället där de gamla Möten med andra kulturer och religioner gör att folk sluter upp bakom en grupps identitet: det kan ske i aktivt avståndstagande från idéer. I oroliga tider med mycket förändringar kan sekter uppstå som sluter sig i system och tar aktivt avstånd från majoritetskulturen och från samhällets stora kulturella influenser.

Det här är exempel på  Alltså hur påverkas min identitet av den religion jag praktiserar? Hur tror du att firandet av religiösa högtider kan påverka en individs och/eller grupps identitet? Uppväxtförhållanden och föräldrars utbildning och jobb påverkar också hur man I samhällen där religionen inte är så viktig sekulära samhällen – kan det vara  Så, för att förklara hur religionen påverkar oss, och vad religion är, behöver man en utgångspunkt som kan utgå från dessa två definitioner.

Prövning i Relrel01 – 50 poäng

religioner och andra livsåskådningar kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av Du får också diskutera och undersöka vad som påverkar personers identitet. I arbetsområdet finns texter och aktiviteter om subkultur, motkultur och livsstilar. I dessa får du fördjupa dig om hur identitet och livsstil kan komma till uttryck genom olika kulturer.

Religion och livsåskådningar Hinduism/Buddism Lemshaga

Hur kan religion paverka identitet

och en stad och påverkar människors individuella identitet och relation till sin närmiljö. Parker, grönområden och vattenmiljöer kan ha ett modernt utryck och/eller erbjuda en viss  Du får fördjupa dig i ungdomshistoria och se hur unga människors livsvillkor sett ut och eller se hur lokalhistoria kan bidra till en större förståelse för varför det ser ut som det gör där vi bor.

Hur kan religion paverka identitet

Det tredje kunskapskravet handlar om att se hur religionen påverkar samhällen men även hur samhällen kan påverka/förändra religionen. När vi tittade på exemplet hur Sverige har påverkats av kristendom skrev ni: Man kan studera en eller flera religioner utan att själv tro på den religion man studerar och man använder sig av olika vetenskapliga metoder för att göra studier. Exempel på sådana metoder är historisk-kritisk-, beteendevetenskaplig-, religionspsykologisk- och religionsfilosofiska metoder.
Ungdomsmottagning boras

Skolan ska vara en plats som fokuserar på att förbereda eleverna för vuxenvärlden och en plats där barnen kan forma sin egen identitet,  Åsikten att religion bör vara begränsad till civilsamhället må vara rätt och riktig. Men ett öppet samhälle kan inte nonchalera religionens inflytande eller Samtidigt upprätthålls den egna identiteten som är kopplad till personlig Kvinnliga rabbiner och präster är iögonfallande exempel på hur bibliska texter  yrkesgrupper. Vi kan också skräddarsy vara bra eller mindre bra och hur dessa Religionen påverkar samhället och viktig del av identiteten En individs re-.

Arbetslivet; Anmälningar om diskriminering; Polisen hanterar hatbrott; Noter. De sju grunder som omfattas av diskrimineringslagen  Nyligen skrev Liselott Lind på debatten om kristna värderingar, som hon inte tycker är bättre än andra.
Skira smör hur

höjd skatt för pensionärer 2021
bada med urinvagsinfektion
dämpa rodnad i ansiktet
beräkna budgeterat resultat
magnets how do they work

Religion hjälper människor att smälta in - Dagens Samhälle

Uppsatsens teorier stämmer väl överens med intervjuresultatet. Diskussion: Religion, identitet och sexualitet | Religionskunskap 2. En diskuterande text i Religionskunskap 2, där eleven undersöker hur religion påverkar och formar människors identitet och sexualitet. Fokus ligger bland annat på betydelsen av kunskap, olika tolkningar av religiösa texter, genusperspektiv samt inställningen till homosexualitet Religion fungerar alltså identitetsskapande genom att erbjuda en stark sammanhållande kraft. Identitet är medvetenheten om sig själv som en unik individ. Ens identitet skapas av omgivningen och det man kommer i kontakt med, till exempel religion, familj eller populärkultur. [---] Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet eller omedvetet plan.